close
Střechy Pospíšil s.r.o.
Volejte +420 603 109 592

Izolatérské práce

Hydroizolační fólie

Střešní hydroizolační fólie se používají u plochých střech a střech s mírným

sklonem jako finální hydroizolační vrstva. Jejich aplikace na střeše je pomocí mechanického kotvení a horkovzdušného svaření jednotlivých pásů mezi sebou nebo přitížení (např. kačírek, dlažba) a horkovzdušného svaření. Běžným systémovým doplňkem k střešním fóliím jsou ukončovací poplastované plechy, na které se fólie horkovzdušně navařuje na podkladní separační rohož.

PVC fólie

- dodávají se nejčastěji v tloušťkách 1,5 až 2,0mm a v šířích 1 až 2m, použitelné jak na mechanické kotvení, tak na přitížení (dle nosné vložky). Jejich výhodou je rychlá a snadná svařitelnost, tvárnost a flexibilita. Nevýhodou nižší životnost oproti dalším typům fólií.

FPO (TPO) fólie

- dodávají se v tloušťkách 1,5 až 2,5mm a v šířkách 1 až 2m. Použitelnost FPO fólií je stejná jako u PVC fólií. Výhoda tohoto typu fólií je delší životnost oproti PVC fóliím, nevýhodou je pak např. náročnější na svaření a flexibilitu, dražší oproti PVC fóliím.

Asfaltové pásy

Asfaltové pásy (lepenky) se využívají jako hydroizolační vrstva u plochých střech a u střech s mírným sklonem. Pokládka probíhá pomocí nahřátí asfaltu plynem a natavení na podkladní konstrukci. Asfaltové pásy mohou být také kotveny a ve spojích nataveny.

Asfaltové (bitumenové) střešní pásy se rozdělují na modifikované a oxidované.

Modifikované asfaltové pásy se dále rozdělují jako tzv. "SBS pásy" nebo "APP pásy" (rozdíl ohebnost, tvárnost, flexibilita asfaltu při vyšších a nízkých teplotách). Modifikované pásy se používají jako vrchní i spodní (podkladní) vrstva hydroizolačního souvrství ploché střechy. Vrchní vrstva je dodávána s posypem pro prodloužení životnosti pásu proti UV záření.

Zelené střechy

Zelené střechy se v průběhu 20. století staly typickým rysem kvalitního moderního urbanismu. Jejich základní funkcí je nahrazovat zeleň, kterou dům místu odebral. Jsou nejen estetickým, ale i funkčním prvkem, který znamená přínos pro dům i jeho okolí.

Pokud plánujete pro váš dům zelenou střechu, je zapotřebí v projektu myslet na splnění tří podmínek. Dostatečnou únosnost střechy dle jejího typu – u intenzivních střech musí být vyšší než u extenzivních. Dále je nutné zajistit takovou hydroizolační fólii, která splňuje atest proti prorůstání kořínků FLL. A nakonec je třeba zajistit odtok vody ze střechy. V případě potřeby vám pomůžeme podmínky přizpůsobit tak, aby bylo možné zelenou střechu realizovat.

Způsob založení zelené střechy závisí na tom, jakou má únosnost, jestli hrozí sesuv půdy apod. Vždy se skládá z několika vrstev. Ochranná vrstva chrání střešní plášť a hydroizolační fólii před poškozením. Drenážní vrstva odvádí a zadržuje přebytečnou vodu. Filtrační vrstva zabraňuje zanášení drenážní vrstvy drobnými částicemi ze substrátu. U intenzivních střech se jako substrát používá klasická zemina. Extenzivní střechy naopak vyžadují stabilní substrát z pórovitých materiálů s vysokou drenážní funkcí jako je keramzit, láva nebo pemza.

Ozelenění ploché střechy znamená prodloužení její životnosti na prakticky neomezenou dobu. Substrát a rostliny vytváří na zelené střeše stabilní mikroklima, a tudíž je střecha lépe chráněna a déle vydrží.

Listy rostlin odrážejí a absorbují v zimě vyzářené teplo a substrát účinně chrání před větrem, který by jinak mohl být příčinou až 50% tepelné ztráty. V létě pak naopak zelené střechy slouží k udržení příjemné teploty i v případě extrémního počasí.